Masožravé rostliny

  Úvodní stránka > Požadavky ke zkoušce a zápočtu       Zkouška ústní. Položeny jsou zpravidla tři širší témata, na kterých student projeví nabyté vědomosti.


       Zápočet je udělen za účast na praktikách (4x) a výjezdní exkurzi (1x). Celkem je tedy 5 zápočtových povinností, z nichž je tolerována jedna absence. Vyšší absence je řešena individuálně. Zpravidla je účast na praktiku nahrazována sepsáním krátké práce o rozsahu 1,5 - 2 strany sestavené na základně minimálně tří literárních pramenů, které jsou řádně citovány.